Profil

Kronjyllands Køleteknik er startet 1/10 - 1987 og ejes af Jørn A. Sminge.
  • Medlem af AKB (Autoriserede Kølefirmaers Brancheorganisation) med autorisationsnummer 1992-164-49
  • Medlem af KMO (Kølebranchens Miljøordning) nr. yyyy
  • Medlem af KKO (Kølebranchens Kvalitetssikringsordning)

 

På forkant med den teknologiske udvikling -
I overensstemmelse med tidens energi- og miljøkrav.


Næppe to fryse/køle- eller klimaanlæg indenfor den industrielle eller kommercielle sektor er ens.

Kravene til kapacitet og egenskaber er forskellige, bygninger er forskellige o.s.v. så derfor "skræddersyes" disse anlæg normalt til den foreliggende opgave.

Afgørende for det gode resultat er, at kundens behov og dermed kravene til anlæggets kapacitet og funktion på forhånd konstateres, således at den bedste løsning, såvel teknisk som driftøkonomisk, kan vælges.

Derefter skal de rigtige komponenter i de rigtige størrelser anvendes og det hele skal sammenbygges teknisk korrekt og håndværksmæssigt forsvarligt.

Love og forordninger og selvfølgelig også miljøkrav skal overholdes og kunden forventer - med rette - at driftsøkonomi, driftssikkerhed og anlæggets levetid er i top.

Anlæggets opbygning med reservedelsliste, komponentfortegnelse, drifts- og vedligeholdelsesfunktioner m.m. dokumenteres ved aflevering af anlægget til brugeren.

Og når så anlægget er sat i drift, skal det årligt underkastes en lovpligtig kontrol af sikkerhedsfunktioner og samtidig helst et forebyggende vedligeholdelseseftersyn.

Sådan ser ønskesedlen ud for såvel bruger som installatør, et kvalitetsanlæg, der vedligeholdes korrekt.

Og det er Kronjyllands Køleteknik god til.

I vort værksted opbygger vi anlæg til kundens specifikationer, således at montagearbejdet på pladsen bliver mindst muligt. Gennem lang erfaring og gode kontakter i ind- og udland har vi mulighed for at vælge netop de komponenter, der bedst passer til den foreliggende opgave og selve sammenbygningen og monteringen på pladsen foretages af trænet personale i overensstemmelse med love og bestemmelser, leverandørens anvisninger og gode håndværksmæssige traditioner.

Kronjyllands Køleteknik · Nørgårdsvej 46 Værum · DK-8900 Randers
Tel: (+45) 87 73 73 73 · Fax: (+45) 87 73 73 73 · info@kron-koel.dk